Faqe: Kartëvizitë

 Faqe statike (HTML/CSS/Javascript)
√ Një nivel menuje 
√ Dy gjuhë
 Deri në 5 faqe/gjuhë

 

  Çmimi Dizenjimit:   350 Euro
  Çmimi Domainit:    15 Euro/Vit

  Çmimi Hostimit:     50 Euro/Vit (500 MB Host)

√ Domaini & Hostimi Falas vitin e parë.

 Faqe: Biznes

 Faqe dinamike (CMS - Joomla, Wordpress) 
 Menaxhimi nga vetë klienti
√ Dy nivele menuje
√ Dy gjuhë 
 Galeri fotosh
 Deri në 12 faqe/gjuhë

  Çmimi Dizenjimit:  750 Euro
  Çmimi Domainit:    15 Euro/Vit
  Çmimi Hostimit:     60 Euro/Vit (1000 MB Host)

Domaini & Hostimi Falas vitin e parë.

     
 

Faqe: Korporatë 

 Faqe dinamike (CMS - Joomla, Wordpress)
 Menaxhimi nga vetë klienti
 Dy nivele menuje
 Dy gjuhë
 Galeri fotosh
 Galeri Videosh
 Deri në 20 faqe/gjuhe të realizuara nga ne. 
 Integrim me Facebook, Twitter, Google+

 

 

 

  Çmimi Dizenjimit:   1500 Euro
  Çmimi Domainit:     Falas
  Çmimi Hostimit:      300 Euro/Vit (5 GB)

√ Hostim Falas vitin e parë.

   

Faqe: E-Commerce

 Faqe dinamike (CMS - Joomla, Wordpress)
 Menaxhimi nga vetë klienti
 Dy nivele menuje
 Tre gjuhë
 Galeri fotosh
√ Galeri Videosh 
 Deri në 25 faqe/gjuhe të realizuara nga ne 
 Integrim me Facebook, Twitter, Google+
 Modul E-Commerce për shitjet online
 Katalog dixhital të produkteve

  Çmimi Dizenjimit:          2500 Euro
  Çmimi Domainit:            Falas
  Çmimi IP Dedikuar:        30 Euro/Vit
  Çmimi Çertifikatës SSL:  30 Euro/Vit
  Çmimi Hostimit:             300 Euro/Vit (5 GB)

 Hostim Falas vitin e parë.